Medarbejdere


Don Thommesen


Direktør

MAIL: Don@ungekonsulenten.dk
TEL: 2615 8210

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Direktør & ejer

Uddannelse:

Socialpædagog

Diplomuddannelse i ledelse ved Ledelsesakademiet

Jura ved SDU Syddansk Universitet

Kursus og efteruddannelse:

Kognitiv adfærdterapeut

Mentalisering

Voksenansvarsloven

Ledelseskursus ved E-Advice

Erhvervserfaring:

Socialfaglig medarbejder ved Family Care Center Dublin (1998-1999)

Pædagogmedhjælper Døgninstitutionen Lykkebo (2000)

Pædagogmedarbejder Døgninstitutionen Flintagerløkken (2000)

Pædagogmedhjælper nærmiljøinstitutionen Korsvang (2000)

Frivillig medarbejder ved Afdeling for Traume- og tortur overlevere (2000-2002)

Socialpædagog ved Opholdsstedet i Bogense (2010-2012)

Afdelingsleder ved Opholdsstedet i Bogense (2012-2018)

Rakel Rabølle Severin


Daglig leder

MAIL: Rakel@ungekonsulenten.dk
TEL: 2887 2690

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Daglig leder

Uddannelse:

Socialpædagog (2017)

Kursus og efteruddannelse:

Udvidet førstehjælpskursus (2015)

Udvidet kursus i magtanvendelse (2016)

Udvidet medicinhåndtering diplomuddannelse (2016)

Mentalisering i samtaleterapi (2016)

Kognitiv adfærdsterapeut med speciale i stofmisbrug (2017)

Erhvervserfaring:

Pædagogmedhjælper på Botilbuddet Tornhuset (2013-2015)

Socialfaglig medarbejder ved Center for Autisme og Specialpædagogik, skærmet enhed. Københavns Kommune (2014)

Støtte-/kontaktperson ved Odense Kommune (2013-2015)

Socialpædagog ved Opholdsstedet Fonden Kalles Hus (2015-2018)

Udviklingskonsulent ved Ungekonsulenten ApS (2018-2019)

Katja Ødegaard


Faglig koordinator

MAIL: Katja@ungekonsulenten.dk
TEL: 5377 8023

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Faglig koordinator

Uddannelse:

Social- og sundhedshjælper (2009)

AU i Projektledelse, CBS (2016)

AU i Innovation, produkt og produktion, CBS (2016)

AU i Teamledelse, CBS (2017)

AU i Ledelse i praksis, CBS (2018)

Kursus og efteruddannelse:

Udvidet medicinhåndteringskursus (2010-2017)

Kursus i kontakt med sindslidende borgere (2016)

Udvidet dokumentationskursus – Fælles sprog (2017)

Konflikthåndtering- og kommunikation (2018)

Angst- og OCD (2018)

Erhvervserfaring:

SOSU ved Havebæk OKÆ plejecenter, udkørende hjemmepleje (2010-2018)

Pædagogmedhjælper ved Hunderup Børnehave (2011-2013)

SOSU ved Specialenheden OKÆ, udkørende hjemmepleje (2012)

Teamleder ved Odeon (2018)

Ungekonsulent ved Ungekonsulenten ApS (2018-2020)

Morten Djursaa


Ungekonsulent

MAIL: Morten@ungekonsulenten.dk
TEL: 3161 8047

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Socialpædagog (2013)

Bachelor i motivationsteori og idræt i arbejdet med udsatte unge (2013)

Kursus og efteruddannelse:

Dørmandskursus (2008)

Internt kursus i Neuropædagogik (2010)

Medicinhåndtering (2013)

Mentalisering (2014)

Neuroaffektiv psykologi (2015)

Erhvervserfaring:

Socialpædagog ved Opholdsstedet i Bogense (2013-2018)

Thit Andersen


Ungekonsulent

MAIL: thit@ungekonsulenten.dk
TEL: 3161 8047

Empty section. Edit page to add content here.

Otto Knudsen


Ungekonsulent

MAIL: Otto@ungekonsulenten.dk
TEL: 3166 6131

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Uddannet underviser i konflikt- og magthåndtering

Kursus og efteruddannelse:

Kursus i Low Arousal (2019)
Kursus i Borgerinddragelse (2019)

Erhvervserfaring:

 

Særlig sikret døgninsitution Egely, Nørre Åby (2003-2010)

Opholdstedet Heden, Faaborg, Afdelingsleder (2010-2011)

 Opholdstedet Bjergade, Åbenraa (2011-2013)

 Opholdsted Faarupgård, Jellinge (2013-2016)

Opholdstedet Småskolen, Vamdrup (2016-2017)

2017 -2018 Den delvis sikret institution, Den flyvende hollænder, København (2017-2018)

Opholdstedet Småskolen, Vamdrup, Teamleder (2018-2019)

Ungekonsulenten ApS, Odense (2019)

Lise Kaja Halle


Ungekonsulent

MAIL: lise@ungekonsulenten.dk
TEL: 3132 5562

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Social- og Specialpædagog (2008)

Kursus og efteruddannelse:

Praktikvejlederkursus ved UCL Lillebælt, Odense Socialpædagogiske Seminarium (2008)

Kursus i anvendelse af VUM, Voksenudredningsmetode (2012)

Kursus i anvendelse af CTI, Forandringscirklen.

Systemisk Uddannelse, “Den refleksive praktiker” ved MacMann Berg, Systemisk ledelse og organisationsudvikling (2009)

Uddannelse i Kompetenceudvikling for ledere med speciale i Ledelse, Information og Kommunikation ved Ungdomsskolerne, US Centret.

1-årig Grundkursus i Terapeutisk kontakt ved Uddannelse for Psykoterapi og Selvudvikling (2011)

NADA-akupunktør ved National Acupuncture Detoxification Association Denmark (2017)

Erhvervserfaring:

Underviser ved aktiveringstilbuddet Projekt Rampelyset i Odense (1997)

Underviser i Kulturformidling og Performance teater ved Korsløkke Ungdomsskole (1997-2001)

Socialfaglig medarbejder ved Reden i Odense, afdeling Reden og Dueslaget (2007-2008)

Socialpædagog, herunder støtte-/kontaktperson og bostøtte ved Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune (2008)

Stedfortræder, misbrugsbehandler, socialfaglig koordinator  og praktikvejleder ved Behandlingscentret Hjørnely i Odense (2008-2012)

Myndighedfunktionær ved Svendborg Kommune (2012-2013)

Projektmedarbejder ved Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriets Kompetencecenter Prostitution (2013-2015)

Socialpædagog i vikarierende stilling ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, skærmet afdeling i Odense (2013-2015)

Kunst- og Atmosfære medarbejder ved Tinderbox i Odense (2014-2016)

Sektionsleder på Heartland Festival (2015-2019)

Behandlingskonsulent i Ringe Statsfængsel gennem Fonden Lænke Ambulatorierne, Frederiksberg (2015-2016)

Behandlingskonsulent i Ringe Statsfængsel gennem DropUd (2016-2018)

§54 støtte-/kontaktperson ved Odense Kommune (2017-2019)

Misbrugsbehandler ved Behandlingscenter Odense, afdeling Stofophør (2018)

Projektmedarbejder ved Ung Vest (2019)

Philip Dudzinski


Ungekonsulent

MAIL:
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Betram Bruun Rasmussen


Ungekonsulent

MAIL: bertram@ungekonsulenten.dk
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Sofia Ditlevsen


Ungekonsulent

MAIL: sofia@ungekonsulenten.dk
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

David Chilvers


Ungekonsulent

MAIL: david@ungekonsulenten.dk
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Nanna Søgren


Ungekonsulent

MAIL: nanna@ungekonsulenten.dk
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Maria Pedersen


Ungekonsulent

MAIL: maria@ungekonsulenten.dk
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring: