Medarbejdere


Don Thommesen


Direktør

MAIL: Don@ungekonsulenten.dk
TEL: 5379 3135

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Direktør & ejer

Uddannelse:

Socialpædagog

Diplomuddannelse i ledelse ved Ledelsesakademiet

Jura ved SDU Syddansk Universitet

Kursus og efteruddannelse:

Kognitiv adfærdterapeut

Mentalisering

Voksenansvarsloven

Ledelseskursus ved E-Advice

Erhvervserfaring:

Socialfaglig medarbejder ved Family Care Center Dublin (1998-1999)

Pædagogmedhjælper Døgninstitutionen Lykkebo (2000)

Pædagogmedarbejder Døgninstitutionen Flintagerløkken (2000)

Pædagogmedhjælper nærmiljøinstitutionen Korsvang (2000)

Frivillig medarbejder ved Afdeling for Traume- og tortur overlevere (2000-2002)

Socialpædagog ved Opholdsstedet i Bogense (2010-2012)

Afdelingsleder ved Opholdsstedet i Bogense (2012-2018)

Rakel Rabølle Severin


Daglig leder

MAIL: Rakel@ungekonsulenten.dk
TEL: 2887 2690

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Daglig leder

Uddannelse:

Socialpædagog (2017)

Kursus og efteruddannelse:

Udvidet førstehjælpskursus (2015)

Udvidet kursus i magtanvendelse (2016)

Udvidet medicinhåndtering diplomuddannelse (2016)

Mentalisering i samtaleterapi (2016)

Kognitiv adfærdsterapeut med speciale i stofmisbrug (2017)

Erhvervserfaring:

Pædagogmedhjælper på Botilbuddet Tornhuset (2013-2015)

Socialfaglig medarbejder ved Center for Autisme og Specialpædagogik, skærmet enhed. Københavns Kommune (2014)

Støtte-/kontaktperson ved Odense Kommune (2013-2015)

Socialpædagog ved Opholdsstedet Fonden Kalles Hus (2015-2018)

Udviklingskonsulent ved Ungekonsulenten ApS (2018-2019)

Katja Ødegaard


Faglig koordinator

MAIL: Katja@ungekonsulenten.dk
TEL: 5377 8023

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Faglig koordinator

Uddannelse:

Social- og sundhedshjælper (2009)

AU i Projektledelse, CBS (2016)

AU i Innovation, produkt og produktion, CBS (2016)

AU i Teamledelse, CBS (2017)

AU i Ledelse i praksis, CBS (2018)

Kursus og efteruddannelse:

Udvidet medicinhåndteringskursus (2010-2017)

Kursus i kontakt med sindslidende borgere (2016)

Udvidet dokumentationskursus – Fælles sprog (2017)

Konflikthåndtering- og kommunikation (2018)

Angst- og OCD (2018)

Erhvervserfaring:

SOSU ved Havebæk OKÆ plejecenter, udkørende hjemmepleje (2010-2018)

Pædagogmedhjælper ved Hunderup Børnehave (2011-2013)

SOSU ved Specialenheden OKÆ, udkørende hjemmepleje (2012)

Teamleder ved Odeon (2018)

Ungekonsulent ved Ungekonsulenten ApS (2018-2020)

Morten Djursaa


Ungekonsulent

MAIL: Morten@ungekonsulenten.dk
TEL: 3161 8047

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Socialpædagog (2013)

Bachelor i motivationsteori og idræt i arbejdet med udsatte unge (2013)

Kursus og efteruddannelse:

Dørmandskursus (2008)

Internt kursus i Neuropædagogik (2010)

Medicinhåndtering (2013)

Mentalisering (2014)

Neuroaffektiv psykologi (2015)

Erhvervserfaring:

Socialpædagog ved Opholdsstedet i Bogense (2013-2018)

Kirsten Christophersen


Ungekonsulent

MAIL: konsulent@ungekonsulenten.dk
TEL: 2615 8210

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Betina Olsen


Ungekonsulent

MAIL: Betina@Ungekonsulenten.dk
TEL: 3256 0431

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse: 

Ungekonsulent

Uddannelse: 

Socialpædagog (2006)

NADA behandler (2014)

Den Grundlæggende Lederuddannelse (2019)

Kursuser og efteruddannelse: 

Udvidet medicinhåndteringskursus

Magtcirkulæret/magtanvendelse kursus

Kursus i ADHD problematikker

Erhvervserfaring: 

Pædagog på Slagelse Børn og Ungecenter (2006-2008)

Pædagog på opholdsstedet Småskolen i Vamdrup (2008-2011)

Afdelingsleder på opholdsstedet Småskolen i Vamdrup (2011-2014)

Pædagog på Løkkehus Børnehjem (2015-2017)

Daglig leder på Småskolen i Vamdrup (2017)

Forstander på Småskolen i Vamdrup (2018-2019)

Otto Knudsen


Ungekonsulent

MAIL: Otto@ungekonsulenten.dk
TEL: 3166 6131

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Søren Hemmingsen


Ungekonsulent

MAIL: Soren@ungekonsulenten.dk
TEL: 3120 3087

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse: 

Ungekonsulent

Uddannelse: 

Socialpædagog (2015)

Erhvervserfaring: 

Pædagog på Opholdsstedet i Bogense (2015-2017)

Pædagog på Opholdsstedet Sletten (2017)

Pædagog på Opholdsstedet Lilleskoven (2017-2019)

Støtte-/kontaktperson i efterværn ved Opholdsstedet Storskoven (2017-2019)

Bolette Falk


Ungekonsulent

MAIL: Bolette@ungekonsulenten.dk
TEL: 5389 3135

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Bachelor i Interkulturel Pædagogik ved Syddansk Universitet (2019)

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Ekstern konsulent ved Ældrecenter Øst i Odense (2019)

Jacob Skalka


Ungekonsulent

MAIL: Jacob@ungekonsulenten.dk
TEL: 3131 8988

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Cand. Mag. Nordisk Litteratur og Anvendt Visuel Kommunikation (2012)

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Pædagogmedhjælper ved Dalumhuset, Lykkebo (2003-2008)

Støtte-/kontaktperson ved Nyborg Kommune (2007-2012)

Støtte-/kontaktperson ved Assens Kommune (2007-2012)

Underviser ved Vestjysk Gymnasium i Tarm (2011-2013)

Ekstern underviser i Mediefag ved Midtfyns Gymnasium (2013-2014)

Ekstern lektor i Pædagogik ved Syddansk Universitet (2015-2019)

Lektor i Dansk og Mediefag ved Svendborg Gymnasium & HF (2013-2019)

Michael Johannesen


Ungekonsulent

MAIL: Michael@ungekonsulenten.dk
TEL: 3132 8892

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Faglært murer ved Syddansk Erhvervsskole i Odense (2009)

Kursus og efteruddannelse:

Konflikthåndtering og mentalisering i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner (2019)

Erhvervserfaring:

Pædagogmedhjælper ved Børnehuset Svanegården (2013-2018)Socialfaglig medarbejder ved Opholdsstedet i Bogense (2018-2020)

Thit Andersen


Ungekonsulent

MAIL: Thit@ungekonsulenten.dk
TEL: 3140 0984

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Folkeskolelærer (2020)

Kursus og efteruddannelse:

Tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn og unge (2017)

Religion i felten – Palæstina/Israel (2018)
Bevægelse i undervisningen (2019)

Erhvervserfaring:

Lærervikar på Lilleskolen i København (2018-2020)

Lærervikar på Salix skolen i Valby (2015-16)

Lise Kaja Halle


Ungekonsulent

MAIL: lise@ungekonsulenten.dk
TEL: 3132 5562

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Social- og Specialpædagog (2008)

Kursus og efteruddannelse:

Praktikvejlederkursus ved UCL Lillebælt, Odense Socialpædagogiske Seminarium (2008)

Kursus i anvendelse af VUM, Voksenudredningsmetode (2012)

Kursus i anvendelse af CTI, Forandringscirklen.

Systemisk Uddannelse, “Den refleksive praktiker” ved MacMann Berg, Systemisk ledelse og organisationsudvikling (2009)

Uddannelse i Kompetenceudvikling for ledere med speciale i Ledelse, Information og Kommunikation ved Ungdomsskolerne, US Centret.

1-årig Grundkursus i Terapeutisk kontakt ved Uddannelse for Psykoterapi og Selvudvikling (2011)

NADA-akupunktør ved National Acupuncture Detoxification Association Denmark (2017)

Erhvervserfaring:

Underviser ved aktiveringstilbuddet Projekt Rampelyset i Odense (1997)

Underviser i Kulturformidling og Performance teater ved Korsløkke Ungdomsskole (1997-2001)

Socialfaglig medarbejder ved Reden i Odense, afdeling Reden og Dueslaget (2007-2008)

Socialpædagog, herunder støtte-/kontaktperson og bostøtte ved Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune (2008)

Stedfortræder, misbrugsbehandler, socialfaglig koordinator  og praktikvejleder ved Behandlingscentret Hjørnely i Odense (2008-2012)

Myndighedfunktionær ved Svendborg Kommune (2012-2013)

Projektmedarbejder ved Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriets Kompetencecenter Prostitution (2013-2015)

Socialpædagog i vikarierende stilling ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, skærmet afdeling i Odense (2013-2015)

Kunst- og Atmosfære medarbejder ved Tinderbox i Odense (2014-2016)

Sektionsleder på Heartland Festival (2015-2019)

Behandlingskonsulent i Ringe Statsfængsel gennem Fonden Lænke Ambulatorierne, Frederiksberg (2015-2016)

Behandlingskonsulent i Ringe Statsfængsel gennem DropUd (2016-2018)

§54 støtte-/kontaktperson ved Odense Kommune (2017-2019)

Misbrugsbehandler ved Behandlingscenter Odense, afdeling Stofophør (2018)

Projektmedarbejder ved Ung Vest (2019)

Phuc Tran


Ungekonsulent

MAIL: phuc@ungekonsulenten.dk
TEL: 3132 8382

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Bachelor i Idræt og Sundhed, sidefag i Dansk på  Syddansk Universitet (2018)

Kursus og efteruddannelse:

Livredderbevis (2013)
EPP2 Havkajak (2014)
Coaching through generations (2015)

Erhvervserfaring:

Cheftræner, Odense Kammeraternes Sportsklub (OKS)(2010-2011)

Frivillig instruktør og receptionist, Syddansk Universitet  Fitness (2014-2016)

Lærervikar på Abildgårdskolen i Odense (2018-2020)

Palle Nothlev


Ungekonsulent

MAIL: palle@ungekonsulenten.dk
TEL: 3115 0717

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Philip Dudzinski


Ungekonsulent

MAIL:
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Ivan Arildsen


Ungekonsulent

MAIL: ivan@ungekonsulenten.dk
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring:

Klara Sønderborg


Ungekonsulent

MAIL: klara@ungekonsulenten.dk
TEL: 

Empty section. Edit page to add content here.

Stillingsbetegnelse:

Ungekonsulent

Uddannelse:

Kursus og efteruddannelse:

Erhvervserfaring: