Om Ungekonsulenten


Ungekonsulenten er et specialiseret konsulentfirma som tilbyder en professionel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

Grundlæggende repræsenterer vi en autentisk og respektfuld tilgang og er af den overbevisning, at ethvert menneske kan udvikle sig i en positiv retning med den rette støtte.

Vi forstår mistrivsel som et udtryk for en naturlig reaktion på nogle unaturlige eller rettere sagt vanskelige omstændigheder, hvor individet har brug for støtte i en gensidig og anerkendende voksenrelation.

Ungekonsulenten arbejder ud fra fire definerede værdiprincipper i løsningen af vore kerneopgaver. Vores primære kerneopgave er således, at skabe trivsel og sikre udviklingen for den unge, samt at støtte den unge til at lykkedes i overgangen til voksentilværelse og dens utallige udfordringer og krav.

Mødet med voksentilværelsen kan for mange være en skræmmende oplevelse, som ligeledes stiller krav til den unges forståelse af det omkringliggende samfund og normer. Nogle unge vil derfor havne i en kulturkløft mellem den ungekultur som tidligere har sat rammen for deres tilværelse og voksenlivet som almen samfundsborger.

Der kan desuden være andre væsentlige faktorer som vanskeliggøre denne proces yderligere. Ungekonsulenten har derfor sammensat et fagligt team af medarbejdere, som har specialiseret sig i at varetage unge med særlig støttebehov. Alle ansatte i virksomheden har en professionel baggrund og/eller mange års erfaring indenfor deres kompetenceområde.

Værdier


Virksomhedens værdigrundlag er et fælles udgangspunkt i vores professionelle virke.

Kontakt os