Målgruppe


Målgruppen er børn, unge og familier i udsatte positioner. Vores primære kompetence er unge med psykosociale problemstillinger, som følge af massivt omsorgssvigt og udviklingstraumer i opvæksten. Omstændigheder som gør det særligt svært for den unge at indgå under samfundets normer og grænser. Formålet med indsatsen er, at arbejde helhedsorienteret med individets personlige færdigheder samt at lære den unge, at mestre en almen dagligdag med indkøb, madlavning, uddannelse- og beskæftigelse, økonomi, familie og venner. Foruden at etablere et netværk og undersøge hvilke tilbud der findes i nærmiljøet. Vores mål er at skabe en struktureret hverdag for den enkelte, med henblik på øget selvstændighed og samfundsmæssig integration.

Karakteristika for målgruppen er:

 • Udviklingsforstyrrelser og traumer i opvæksten
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Afvigende og-/eller kriminaliseret adfærd
 • Mislykket samfundsmæssig integration
 • Kulturelle udfordringer og sproglige barriere
 • Misbrug
 • Fysisk og psykisk handicap
 • Ensomhed, begrænset netværk og manglende fælleskabsfølelse
 • Manglende selvværdsfølelse og tillid til egne evner
 • Impulsiv og behovstyret adfærd
 • Følelseshåndtering, herunder konflikthåndtering
 • Manglende evne til at konsekvensberegne på lang- og kort sigt
 • Mentalisering svigt, manglende kendskab og evne til at afkode social interaktion
 • Grundlæggende mistillid til sine omgivelser
 • Dysfunktionel familiedynamik
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Manglende egenomsorg, herunder over-/ undervægt og inaktivitet

Kontakt os