Om Ungekonsulenten


Ungekonsulenten er et specialiseret konsulentfirma som tilbyder en professionel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Grundlæggende repræsenterer vi en autentisk og respektfuld tilgang og er af den overbevisning, at ethvert menneske kan udvikle sig i en positiv retning med den rette støtte.

Vi forstår mistrivsel som et udtryk for en naturlig reaktion på nogle unaturlige eller rettere sagt vanskelige omstændigheder, hvor individet har brug for støtte i en gensidig og anerkendende voksenrelation.

LÆS MERE

Værdier


RESPEKT


Vi repræsenterer den holdning at enhver relation forudsætter gensidig respekt og forståelse for hinanden – det er en grundlæggede forudsætning for at en udvikling kan ske.

TILLID


Enhver positiv udvikling forudsætter grundlæggende tillid til sig selv og sine omgivelser. Når et individ oplever at tvivle på sig selv, vil dette ofte have en smittende effekt på barnets tillid til andre.

HÅB


Håb er dybt afhængig af tilliden til at det kan lykkedes. Grundlæggende repræsenterer vi altid håbet i individets liv. Vi arbejder målrettet på at skabe nye håb for fremtiden.

UDVIKLING


Enhver udvikling forudsætter forståelse for individets nuværende livssituation. Med øje for nærmeste udviklingstrin tilrettelægges indsatsen med relevante delmål frem mod definerede mål.

Kontakt os