Dokumentation og inddragelse

På tværs af alle indsatser, arbejder Ungekonsulenten med systematisk at inddrage de unge og familier i at få omsat mål i handleplanen til konkrete indsatsmål, der løbende evalueres og justeres.

Vi gør os umage med at inddrage de unge i processen omkring statusbeskrivelser, hvor det altid tydeligt opsummeres, om målene for indsatsen fortsat er relevante. Vores fornemmeste opgave, er at gøre de unge og familierne i stand til at klare sig på egen hånd og vi tøver derfor ikke med at kontakte sagsbehandler, hvis der ikke længere ses samme behov hos barnet, den unge eller familien.