RESPEKT


Vi repræsenterer den holdning at enhver relation forudsætter gensidig respekt og forståelse for hinanden – det er en grundlæggede forudsætning for at en udvikling kan ske.

TILLID


Enhver positiv udvikling forudsætter grundlæggende tillid til sig selv og sine omgivelser. Når et individ oplever at tvivle på sig selv, vil dette ofte have en smittende effekt på barnets tillid til andre.

HÅB


Håb er dybt afhængig af tilliden til at det kan lykkedes. Grundlæggende repræsenterer vi altid håbet i individets liv. Vi arbejder målrettet på at skabe nye håb for fremtiden.

UDVIKLING


Enhver udvikling forudsætter forståelse for individets nuværende livssituation. Med øje for nærmeste udviklingstrin tilrettelægges indsatsen med relevante delmål frem mod definerede mål.

Værdier og metode

RESPEKT


Vi repræsenterer den holdning, at en hver relation forudsætter gensidig respekt og forståelse for hinanden – det er en grundlæggede forudsætning for at en udvikling kan ske.

Ungekonsulenten er ikke fordømmende i forhold til barnet, den unges eller den enkelte families livssituation, men har derimod en vision om, at hjælpe på en respektfuld måde.

Vi møder mennesket hvor det er og arbejder ud fra devisen om, at vi sammen kan danne grundlag for en positiv udvikling for det enkelte individ.

TILLID


Enhver positiv udvikling forudsætter grundlæggende tillid til sig selv og sine omgivelser. Når et individ oplever at tvivle på sig selv, vil dette ofte have en smittende effekt på barnets tillid til andre og tiltro til omverdenen. Manglende selvtillid kan have store konsekvenser for individets selvopfattelse og identitetsfølelse.

Vores mål er, at tilliden genskabes i relationen mellem den enkelte ungekonsulent og mennesket vi arbejder med. Vi siger det vi gør og gør det vi siger – med andre ord: vi holder hvad vi lover og overholder det vi aftaler. Dette er i vores optik medvirkende til, at den enkelte tager medansvar for eget liv og bliver på den måde medskabende i egen udvikling.

HÅB


Håb er dybt afhængig af tilliden til at det kan lykkedes.

Grundlæggende repræsenterer vi altid håbet i individets liv. Vi er dog bevidste om, at håbet kan være slukket og undertrykt. Ved at indgyde håb for fremtiden og med en tillidsfuld tilgang og tro på individets udvikling, kan der skabes nye veje for: barnet, den unge og familien.

Vi arbejder målrettet på, at mennesket vi arbejder med, genvinder troen på egne evner sådan, at et nyt håb for fremtiden kan skabes – og nye drømme opstår.

UDVIKLING


Enhver udvikling forudsætter forståelse for individets nuværende livssituation. Med øje for nærmeste udviklingstrin tilrettelægges indsatsen med relevante delmål frem mod definerede mål.

Samspillet mellem ungekonsulenten og individet er af afgørende betydning for at  processen kan ske på hensigtsmæssig vis, samt for at skabe en fællesforståelse af målet.

Derfor er vi meget opmærksomme på, at matchet mellem individ og ungekonsulent foregår grundigt og professionelt. Matchet vil ske med respekt på baggrund af sagsbehandlers forudgående kendskab til indsatsen, formål og behov. Eventuelt kan matchet laves i samarbejde med den unge.

Vi er åbne for idéen om, at den unge høres i behov og kriterier ved de indledende samtaler ved opstart af indsatsen. Mange af vores unge har en lang række præferencer grundet tidligere erfaringer i opvæksten og kan derfor være meget kritiske med hvilke profiler, de åbner sig overfor.