Primære ydelser


  • Støtte- kontaktperson jf. Serviceloven § 52, stk. 3 nr. 6.
  • Efterværn jf. Serviceloven § 76, stk. 3 nr. 2.
  • Bostøtte jf. Serviceloven § 85.

Kontaktpersonsopgaver: 500kr./t
Familiebehandling: 600kr./t