RESPEKT


Vi repræsenterer den holdning at enhver relation forudsætter gensidig respekt og forståelse for hinanden – det er en grundlæggede forudsætning for at en udvikling kan ske.

TILLID


Enhver positiv udvikling forudsætter grundlæggende tillid til sig selv og sine omgivelser. Når et individ oplever at tvivle på sig selv, vil dette ofte have en smittende effekt på barnets tillid til andre.

HÅB


Håb er dybt afhængig af tilliden til at det kan lykkedes. Grundlæggende repræsenterer vi altid håbet i individets liv. Vi arbejder målrettet på at skabe nye håb for fremtiden.

UDVIKLING


Enhver udvikling forudsætter forståelse for individets nuværende livssituation. Med øje for nærmeste udviklingstrin tilrettelægges indsatsen med relevante delmål frem mod definerede mål.

Efter mere end 20 års erfaring indenfor det socialpædagogiske og specialiserede område, senest med praksis i døgninstitutionsregi, vælger Don Thommessen at stifte Ungekonsulenten. Visionen med Ungekonsulenten er at udbyde et tilbud der er målrettet unge, som er tilkendt efterværn jf. SL §76. For flere unge med en mangeårig anbringelse bag sig, opleves overgangen til en selvstændig voksentilværelse, som værende overvældende og særligt udfordrende. Nogle unge vil derfor havne i en kulturkløft mellem den ungekultur som tidligere har sat rammen for deres tilværelse og voksenlivet som almen samfundsborger. Mange unge oplever at dette resulterede i en yderst tumultarisk livsførelse, med øget risiko for tilbagefald eller begyndende misbrug, kriminalitetstruet adfærd, foruden et totalitært sammenbrud i uddannelse-/beskæftigelse og sociale relationer. Dette blev således en indikator for, at der manglede en brobyggende foranstaltning, som sikrede den sårbare overgang fra døgninstitution til egen bolig.

Ungekonsulenten ApS udbyder en individuel tilrettelagt indsats som er målrettet den enkeltes støttebehov. Ungekonsulenten sikrer at den unge tilbydes et fast team bestående af en fast primær- og en sekundær støtte-/kontaktperson, som vil være kontinuerlig gennem indsatsens varighed.

Se vores ydelser