Metode


I Ungekonsulenten arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn.

Vi tror på en helhedorienteret indsats, med udgangspunkt i en dybdegående analyse af hele individet og en forståelse af omgivelserne for at kunne opnå udvikling og forandring.

Det vil sige at vi arbejder med både krop og psyke og tror på at alle mennesker besidder evnerne til at skabe forandring for sig selv, såfremt de præsenteres for de fornødne værktøjer og redskaber. Det handler om at se nærmere på de fundamentale antagelser, som individet har med sig fra den tidlige opvækst.

Det er vores klare overbevisning, at anerkendelse af følelser og handlinger som en helhed der alle påvirker hinanden, er forudsætningen for at skabe udvikling hos et menneske.

Hos Ungekonsulenten arbejder vi udfra principper fra den kognitive adfærdsterapeutiske metode. Kognitiv terapi tilsiger, at menneskets følelser og handling/ adfærd er styret af vores tanker. Individet får en tanke, tanken skaber en følelse og følelsen driver en handling.

Alt sker afhængigt af hinanden i et mere eller mindre ubevidst samspil. Følelser er et indiskutabelt faktum i mennesket. Man kan for så vidt ikke diskutere, hvad individet føler, men vi tror på, at ved at bryde med de negative tanker og antagelser, vil man at kunne ændre følelser og handling, for dermed at skabe udvikling.

Kontakt os