Socialrådgivere


Ydelser:


Ungekonsulenten varetager følgende ydelser:

  • Støtte- kontaktperson jf. Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 6.
  • Efterværn jf. Servicelovens § 76, stk. 3 nr. 2.
  • Bostøtte jf. Servicelovens § 85.
  • Støtte til forældre med anbragte børn jf. Servicelovens § 54.
  • Familiebehandling jf. Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 3.
  • Integrationsmentorordning jf. Integrationslovens § 23 stk. D.

En almen sag i Ungekonsulenten ApS udføres af en primær- og sekundær støttekontaktperson, eventuelt familiebehandler og/eller speciallæge i psykiatri. Alle sager vurderes dog individuelt og der udarbejdes en målrettet indsatsplan med udgangspunkt i den unges situation og behov samt kommunens forventninger. Grundlæggende tror vi på, at ethvert menneske kan udvikle sig positivt, tilegne nye færdigheder og mestringsstrategier. Vi er bevidste om at dette kræver vedholdenhed, tålmodighed og engagerede voksne til, at skabe rammerne og fundamentet for, at den unge kan udvikle sig positivt.

Kontakt os