Dokumentation


Ungekonsulenten forstår vigtigheden af pædagogisk dokumentation for, at kunne kvalitetssikre praksis. Derfor tilbyder vi udarbejdelse af udførlige statusrapporter som et målbart redskab i udviklingsarbejdet med den unge, konsulenten og socialrådgiver.

Desuden udarbejdes der en individuel indsatsplan som en fast del af visitationsproceduren. Indsatsplanen har det formål at definere tiltag og mål i indsatsen, foruden at skabe en fælles forståelse og forventningsafstemme formålet.

Statusrapporter forhåndsgodkendes af et særligt udvalgt personale med ekspertise i pædagogisk dokumentation. Såfremt der ønskes skærpet opfølgning, tilbyder vi ligeledes at udarbejde ugentlig eller månedlig orientering.

I tilfælde af enkeltydelser vil der blive fremsendt en detaljeret behandlingsplan, som beskriver forløbet og udviklingen.

Kontakt os